Preventietip van Brandweer Schinnen

Hoofdpagina

Preventietip : Frituren en fonduen, welke problemen kunnen er ontstaan ?

Preventietips

Tegenwoordig beschikt bijna ieder huishouden over een frituurpan of fondueset.
Bij het frituren en fonduen wordt gebruik gemaakt van vet of olie van een zeer hoge temperatuur.
Daarom zijn voorzorgsmaatregelen beslist niet overdreven,
een gezellig avondje kan een dramatische wending nemen.
De ongevalcijfers onderstrepen de noodzaak tot het nemen van voorzorgsmaatregelen.
Jaarlijks komen naar schatting 400 mensen in het ziekenhuis of in een brandwondencentrum terecht,
als gevolg van ongelukken bij frituren en fonduen. Over dit soort ongelukken (soms zelfs met dodelijke afloop) leest u regelmatig in de krant.
Het volgende type ongeval komt regelmatig voor.
Het slachtoffer is een avondje uit geweest en krijgt bij thuiskomst trek in een hartig hapje.
De frituurpan wordt aangezet. Terwijl de olie of het vet op temperatuur komt,
slaat de vermoeidheid (soms mede veroorzaakt door alcoholgebruik) toe.
Door oververhitting ontstaat brand. Het slachtoffer is in diepe slaap.
Ook door het late tijdstip kan de brand zich flink uitbreiden.
Vaak komt bij dit type brand veel giftige rook vrij.

De risico's van hete olie en heet vet

Ongelukken bij het frituren en fonduen kunnen leiden tot brand, brandwonden of allebei.
De volgende factoren spelen hierbij vaak een rol:

Spatten van olie of heet vet

De juiste temperatuur van olie of vet bij frituren en fonduen ligt tussen de 170 en 190° C.
Deze hoge temperatuur verklaart de ernst van de brandwonden die u door hete olie of heet vet kunt oplopen.
Het contact met die superhete olie of vet ontstaat meestal door spatten.
Dit spatten of bruisen vindt plaats wanneer er water in de pan terecht komt.
Door de hoge olie- of vettemperatuur wordt het water of het ijs direct omgezet in stoom.
Deze stoom wil uit de olie ontsnappen, waarbij de olie wegspat.
Veel vocht kan hevig bruisen tot gevolg hebben, met kans op overstroming.
Water kan op verschillende manieren in de hete pan terechtkomen.
Meestal zijn de producten die gefrituurd of gefondued worden nog nat. Soms zitten er ijskristallen aan.
Erg natte producten of producten met veel ijs zijn in de hete olie of het hete vet ronduit gevaarlijk!
Er gebeuren veel ongevallen met hete olie doordat kinderen aan de pan komen,
of aan het snoer van een elektrische frituurpan of fondueset trekken. Als gevolg daarvan valt de pan om.
Ook het lopen met een gloeiend hete pan is gevaarlijk. U kunt morsen of struikelen, met alle gevolgen van dien.
Verder kan het aanraken van de frituurpan zelf voor brandwonden zorgen.
Veel pannen worden aan de buitenkant net zo heet als de olie die erin zit.
Soms zijn de handgrepen zó heet, dat men ze bijna niet kan aanraken.

Vlam in de pan

Olie en vet hebben de nare eigenschap dat ze spontaan in brand vliegen als de temperatuur boven een bepaalde waarde (250°C) komt. Het maakt daarbij geen verschil hoe de olie of het vet wordt verwarmd.
Op een elektrische kookplaat kan de vlam net zo goed in de pan slaan als op een gasfornuis.
Een pan die aan de buitenkant vuil of vet is, levert (op open vuur) een groot risico op.
Dit betekent echter zeker niet dat u met een schone pan niets kan gebeuren.
Oude en vuile olie of vet ontbranden eerder dan schone. Vervang daarom regelmatig de olie of het vet.

Apparatuur voor frituren en fonduen

Ongelukken kunt u voorkomen met een veilige frituurpan of fondueset.
Het veiligst frituurt u met een elektrische frituurpan (van goede kwaliteit),
voorzien van een thermostaat en een beveiliging tegen oververhitting.
Ook bij fonduen geldt: elektrisch is het veiligst.

Elektrische apparatuur

Een elektrische frituurpan, oftewel een 'friteuse', en een elektrische fondueset zijn voorzien van een thermostaat. Zo'n thermostaat zorgt ervoor dat de temperatuur op de ingestelde waarde blijft.
Daarnaast zijn deze apparaten meestal voorzien van een extra oververhitting beveiliging.
Deze onderbreekt de stroom als de temperatuur te hoog oploopt, bijvoorbeeld doordat de thermostaat niet (goed) werkt. Door zo'n dubbele beveiliging is de kans op 'vlam in de pan' zeer klein.
Elektrische frituurpannen en fonduesets zijn daarom veiliger in het gebruik dan niet elektrische.
Oudere elektrische frituurpannen en fonduesets hebben vaak geen oververhittingbeveiliging.
Wees daarmee tijdens het gebruik dus extra voorzichtig.
Let bij het kopen van een elektrische frituurpan of fondueset op de volgende punten:

Niet elektrische apparatuur

Een niet-elektrische frituurpan en fondueset beschikken uiteraard niet over een oververhittingbeveiliging. Bovendien is de temperatuur moeilijker te regelen.
Laat daarom de pan met hete olie of vet tijdens gebruik nooit alleen!
Let bij de aankoop van een niet-elektrische frituurpan of fondueset vooral op de volgende punten:

De spiritusbrander

Een bijkomend gevaar bij niet elektrische fonduesets vormt de spiritusbrander.
Deze brander bestaat uit een metalen bakje, het spiritusreservoir. Hierin zit een metalen gaasje bevestigd.
Door de bovenrand te draaien kan de luchttoevoer (en daarmee de grootte van de vlam) worden geregeld.
Bij de brander hoort een afsluitdekseltje om het vuur te doven.
Branders van goedkope fonduesets lekken vaak spiritus.
De lasnaad ter hoogte van het gaasje is in dergelijke gevallen van onvoldoende kwaliteit.
Spiritus verdampt heel makkelijk. De zeer lichtontvlambare spiritusdamp verspreidt zich ongezien.
Gemengd met lucht kan de damp bij open vuur of een vonk een flinke steekvlam of zelfs een explosie tot gevolg hebben. Vermijd dus open vuur (waakvlam, sigaret) bij het vullen van de brander.
Het bijvullen van een warme brander is levensgevaarlijk.
Het uiteinde van de spiritusvlam is soms moeilijk zichtbaar.
Bovendien is en vlaagje tocht vaak genoeg om hem zijwaarts te laten wapperen.
Let op dat uw kleding geen vlam vat.

Gewoonten bij frituren en fonduen

Bij het naleven van onderstaande frituur- en fonduegewoonten kunnen veel ongelukken worden voorkomen.

Vóór het frituren

Tijdens het frituren

Na het frituren

Vóór het fonduen

Tijdens het fonduen

Ten slotte

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch brand ontstaan.
Daarom is het goed vooraf te bedenken wat u in dat geval te doen staat.

Vlam in de pan

Wat u nooit mag doen:

Kleding in brand

Wanneer kleding vlam vat, moet het slachtoffer direct in een branddeken of een zuiver katoenen of wollen lap (bijvoorbeeld een laken of grote handdoek) gewikkeld worden.
Overkomt het uzelf, ga dan niet rennen of lopen, dit wakkert het vuur aan.
Bovendien zoeken de vlammen een weg omhoog. Laat u daarom op de grond vallen en probeer door omrollen, eventueel in een vloerkleed de vlammen te doven.
Langdurig koelen (tenminste 10 minuten) onder een lauwe douche met kleding en al kan ook (indien de douche dichtbij is). Trek de kleding niet uit!

Brand

Een vlam in de pan dooft u met behulp van een passend deksel of een vochtige dweil.
Heeft u dit niet bij de hand en bent u in bezit van een ABC-poederblusser dan kunt u proberen de brand buiten de pan zelf te blussen. Pas op dat u daarmee de pan niet omver blaast.
Daardoor wordt de brand alleen maar groter. Lukt het niet meteen de brand te blussen,
bel dan direct de brandweer (112).