Afscheid, jubilea, bevorderingen en diploma's

Hoofdpagina

Schinnen - 02 oktober 2006

Fotopagina

Een wel hele drukke avond op kazerne Schinnen.

Afscheid, jubilea, bevorderingen, diploma's en Eed afleggen bij Brandweer Schinnen,

Maandagavond 2 oktober 2006 was voor het hele korps van Brandweer Schinnen geen gewone maandagavond. Normaal vind op deze avond de reguliere oefenavond plaats. Echter werd er nu niet geoefend maar werd er stil gestaan bij de volgende gelegenheden.

Na 15 jaar werd er binnen Brandweer Schinnen afscheid genomen van collega Michel van de Berg. Hier een kort gedeelte uit de toespraak van Thei Weelen: "In deze 15 jaar hebben wij Michel mogen meemaken als een zeer gemotiveerde en goed helpende collega. Waar Michel aan werkte wilde hij ook altijd goed doen. Wij willen Michel bij deze dan ook nogmaals hartelijk bedanken voor de fijne en prettige samenwerking de afgelopen 15 jaar. Michel verlaat de brandweer  echter niet helemaal, daar hij in zijn dagelijks leven namelijk nog werkzaam is binnen het Crash en Response team op de Awacs-basis te Geilenkirchen in Duitsland. Wij wensen hem samen met zijn vrouw Liesbeth en zijn kinderen nog veel gezonde en mooie jaren toe."

Ook vierden 2 collega’s deze avond hun 12,5 jarig jubileum, te weten de collega's Jordy Rohs en Huub Hundscheid. Zij mogen terug kijken op 12,5  mooie jaren.

De collega's Pascal Muijrers en Wilbert Smeets werden deze avond tevens door commandant Thei Weelen bevordert tot de rang Brandwacht 1e klas. En collega Dion Jaeqx werd bevordert tot Hoofdbrandwacht.

Verder werden er nog een aantal diploma’s en/of certificaten uitgedeeld aan de volgende personen:
Diploma onderhoud ademlucht: J. Widdershoven, W. Schmeits en J. van Eck
Diploma Hoofdbrandwacht: M. Meijers
Diploma/certificaat Brandweerchauffeur: J. Widdershoven, C. Lambrechts, H. Caris en F. Claessens.

Tevens werd op deze avond door een ieder de eed afgelegd.

Voor de heer F. Beckers, Burgemeester van de gemeente Schinnen, was dit de laatste keer dat hij als Burgemeester deze avond kon bijwonen, daar hij over zeer korte termijn met pensioen gaat.
Wij als Brandweer Schinnen willen hem bij deze dan ook alvast van harte bedanken voor de samenwerking met hem.

Rest ons nog om een ieder van harte te feliciteren met de behaalde resultaten.

Brandweer Schinnen

Meer foto's ...