Burenhulp Brandweer Schinnen - Selfkant

Hoofdpagina

Kasteel Doenrade - 08 oktober 2006

Fotopagina

Meer dan zestig Duitse en Nederlandse brandweermannen en vrouwen werden gezamenlijk ingezet.

Op zondagochtend 8 oktober 2006 rukten de Brandweer van de gemeente Selfkant en de brandweer van de gemeente Schinnen uit naar Kasteel Doenrade.
Meer dan zestig Duitse en Nederlandse brandweermannen en vrouwen werden gezamenlijk ingezet. Niet voor een brand of ramp, maar wegens een kleine officiële gelegenheid in kasteel Doenrade. Tussen tien uur en half twaalf werd de samenwerking bij brand en rampen tussen beide gemeentelijke korpsen bevestigd. Regionale samenwerking bij rampenbestrijding is een vanzelfsprekende noodzaak, maar die samenwerking is over landsgrenzen heen vaak moeilijk te realiseren. De gemeenten Selfkant en Schinnen hebben het echter prima voor elkaar. Ze hebben een Vertrag über Nachbarschaftshilfe gesloten, een Burenhulpovereenkomst.

Tijdens de plechtigheid werd deze Burenhulpovereenkomst tweemaal bekrachtigd. Eerst formeel door het zetten van handtekeningen door burgemeester Corsten van Selfkant en burgemeester Beckers van Schinnen. Daarna symbolisch door het koppelen van een Duitse brandweerslang aan een Nederlandse. Dat koppelen lukte de burgemeesters zo goed dat ze als vrijwilliger bij de brandweer werden gevraagd, maar dat bleek onverenigbaar met hun functie als hoofd van de brandweer. Commandanten en burgemeesters spraken de hoop uit dat de samenwerking tussen beide korpsen beperkt zal blijven tot gezamenlijke oefeningen.

Zie ook de website van Brandweer Süsterseel

Brandweer Schinnen

Meer foto's ...