Oefening USAG 2747 0771 2891 BORGERWEG 10 6365CW

Hoofdpagina

Schinnen - 27 april 2007

Fotopagina
Datum 27 april 2007
Melding Oefening USAG 2747 0771 2891 BORGERWEG 10 6365CW
Soort Oefening USAG
Adres BORGERWEG 10 te Schinnen
Ingezette voertuigen 2745 2747 2748 0771 2891 en diverse korpsen/manschappen uit omgeving Schinnen


Op 27 april 2007 werd een grootschalige oefening gehouden op de USAG te Schinnen.

Aan deze oefening deden korpsen uit de naburige gemeenten mee, Beek, Onderbanken, Brunssum en de OvD van de westelijke Mijnstreek. Tevens werd ook de naburige Gasunie bij de oefening betrokken en de GGD Zuid-Limburg met enige Lotus slachtoffers.

Op 27 april 2007 omstreeks 10 uur liep een groep nieuwe medewerkers van de USAG basis over de basis voor een rondleiding, toen zij op het milieupark waren, werden zij uit een auto bespoten met een wit poeder. In de vluchtpoging raakte de auto twee personen welke gewond raakten. Kort daarna raakte de auto waarin de verdachten zaten in een slip en kwamen in botsing met het hekwerk van de Gasunie. De bestuurster van de vluchtauto raakte hiermee gewond aan haar arm. De tweede verdachte kon nog over het hekwerk ontkomen door tussen de USAG en de Gasunie klimmen echter nadat hij het noodhek van de Gasunie had geopend verloor ook deze verdachte zijn bewustzijn.

Hierop werd door iemand uit de groep welke een rondleiding deden, een alarm melding gedaan naar de MP welke de hulpdiensten inschakelde.

De korpsen van Schinnen, Brunssum en de HV van Brunssum werden gealarmeerd. Tijdens het aanrijden naar het object werd er door de eerste bevelvoerder middel hulpverlening gemaakt waardoor ook het korps van Beek mee gealarmeerd werd gezamelijk met de OvD westelijke mijnstreek. Tevens waren er op dat moment 2 ambulances aanrijdende.

Daar er in de eerste melding sprake was van een wit poeder werd er gebruik gemaakt van de chemie pakken voor de eerste verkenning. Daar er meer dan 10 slachtoffers waren werd er door de OvD nog een derde korps gealarmeerd dit werd het korps van Onderbanken.

De eerste TS heeft zich bezig gehouden met de redding van de slachtoffers, terwijl de bemanning van de HV een noodontsmetting heeft opgezet. Na de verkenning vonden de manschappen in chemiepakken een spuitinstallatie met daarop Antrax, er werd dan ook van uitgegaan dat het wit poeder waarmee gespoten was Antrax was.

Daar een slachtoffer op het terrein van de gasunie lag werd het hekwerk tussen de Gasunie en de USAG opengeknipt om het slachtoffer te kunnen redden.

De slachtoffers die gered waren werden allen ontsmet om vervolgens door de ambulancedienst te worden onderzocht. Dit gebeurde door een viertal ambulance medewerkers en een OvD-G.

Na twee uur werd er einde oefening gegeven, mede door de warmte, gelet op het feit dat manschappen al enige tijd in het chemiepak hadden gewerkt. Vervolgens werd er een korte evaluatie gehouden en was er vervolgens gelegenheid tot het nuttigen van een broodje en iets te drinken.

Terug kijkend was het een leerzame oefening waarbij elke discipline zijn leermomenten heeft gehad. We kunnen dan ook terug kijken op een geslaagde oefening. Ik wil dan ook namens de brandweer Schinnen iedereen bedanken die medewerking heeft gegeven aan de oefening.

Jordi Rohs
Oefencoordinator
Brandweer Schinnen


Meer foto's
Blad 1
Blad 2
Voor filmbeelden
TV Limburg