Foto's t.a.v. Brandweer Schinnen

Hoofdpagina

Schinnen - 29 mei 2006 - Grote oefening USAG basis Schinnen

Fotopagina
Datum 29 mei 2006
Melding Binnenbrand Borgerweg (USAG Schinnen) Schinnen
Soort Grote brand
Adres Borgerweg Schinnen
Ingezette voertuigen 2747- (TS) - 2748 (TS) - 2746 (TS) - 0751 (HW)


Op maandag 29 mei 2006 komt er op de alarmcentrale te Maastricht een melding binnen van een binnenbrand op de USAG basis (voormalig afcent/afnorth) te Schinnen. De ter plaatse aanwezige MP, die de melding geeft, weet te melden dat het brand in de kelder van het ketelhuis.
Hier in deze kelder bevinden zich diverse verwarmingsketels en bij werkzaamheden is een van deze ketels ontploft. Hierop alarmeerde de alarmcentrale 1 x TS van Schinnen, de Hoogwerker van Brunssum en de Officier van Dienst.

Al aanrijdende weet de alarmcentrale te melden dat er diverse slachtoffers zijn. Ter plaatse aangekomen treft de bevelvoerder het volgende aan.
Een binnenbrand in de kelder van het ketelhuis. Twee personen worden vermist en zouden zich nog in het gebouw bevinden. Ook zijn er 2 slachtoffers buiten, echter liggen zij beiden op een dak, welke zich respectievelijk bevinden op 15 en 30 meter hoogte.
Zij bevonden zich hier omdat ze met werkzaamheden aan het dak bezig waren. Tevens heeft zich voor het gebouw een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden en zit een slachtoffer bekneld in de auto.

Dit alles leidde er toe dat respectievelijk bevelvoerder als officier van dienst eerst opschalen naar Middelbrand en vervolgens tot Grote brand.

De eerste TS houdt zich vervolgens bezig met de redding van de slachtoffers in het pand, en de hoogwerker met de slachtoffers die zich op het dak bevinden. De tweede TS die ter plaatse kwam heeft zich vervolgens aangesloten bij de eerste TS en de derde TS heeft zorg gedragen voor het slachtoffer dat bekneld zat in de personenauto.

Al het bovenstaande betrof echter geen echte inzet maar was het scenario van een goed uitgezette oefening. Daar Brandweer Schinnen een goede samenwerking heeft met de Afnorth, vinden op de USAG basis te Schinnen diverse malen per jaar oefeningen plaats. Tevens hebben deze oefeningen ten doel om te kijken hoe de samenwerking verloopt tussen het personeel van de basis enerzijds en de hulpverleningsorganisaties uit de regio anderzijds, dit mede in verband met het taal verschil. Er mag echter terug gekeken worden op een goed verlopen oefening waar uiteraard weer enkele goede leermomenten uit naar voren zijn gekomen.

Met dank aan de korpsen Beek en Parkstad-Limburg

Foto's Slideshow