Gulpen en Margraten eindoefening samen. In dat geval moeten beide posten ook dezelfde volgorde aanhouden.
Thans onevenwichtige verdeling:
20 oefengroepen (D1)
16 oefengroepen (D2)
38 oefengroepen (D3)
Organisatie eindoefeningen: Door lokale oefenco÷rdinatoren rekening houdende met koppelvorming.