OEFENKAARTEN  
Elementaire oefeningen voor manschappen  
Oefenkaart Naam Thema
Brandbestrijding  
101A Risico’s bij brand signaleren 100 Brandbestrijding
101B Actuele ontwikkelingen brandbestrijding 100 Brandbestrijding
101C Gevaar van flashover en backdraft signaleren 100 Brandbestrijding
102A Zich toegang verschaffen tot een pand 100 Brandbestrijding
102B Verkennen met adembeschermende middelen 100 Brandbestrijding
102C Levensreddend handelen 1 100 Brandbestrijding
102D Levensreddend handelen 2 100 Brandbestrijding
102E Communiceren met behulp van C2000-randapparatuur 100 Brandbestrijding
103A Watertransportsystemen opbouwen 100 Brandbestrijding
103B Aflegsystemen opbouwen en inzetten 100 Brandbestrijding
103C Repressief ventileren 100 Brandbestrijding
103D Diverse gereedschappen toepassen 100 Brandbestrijding
104A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij brand 100 Brandbestrijding
THV    
111A Risico's bij THV signaleren 110 Beperkte THV
111B Actuele ontwikkelingen THV 110 Beperkte THV
112A Slachtoffers bevrijden bij een verkeersongeval 110 Beperkte THV
112B Slachtoffers bevrijden met hydraulisch gereedschap 110 Beperkte THV
112C Hefgereedschappen 910 BBZ
112D Afdichtingsmiddelen HV1 910 BBZ
113A Boom omzagen en metaal doorslijpen 110 Beperkte THV
113B Personen bevrijden uit geblokkeerde lift 110 Beperkte THV
113C Op hoogte werken 110 Beperkte THV
114A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij THV 110 Beperkte THV
OGS    
121A Risico's bij beperkte OGS signaleren 120 Beperkte OGS
121B Actuele ontwikkelingen OGS 120 Beperkte OGS
122A Verkennen en redden in chemiepak 120 Beperkte OGS
123A Bron bestrijden in chemiepak en eenvoudig ontsmetten 120 Beperkte OGS
WO  
131A Risico's bij waterongevallen signaleren 130 Ondersteuning inzet WO
131B Actuele ontwikkelingen WO 130 Ondersteuning inzet WO
190 Orientatie 910 BBZ
191 Orientatie complexe gebouwen 910 BBZ
Elementaire oefeningen voor bevelvoerders  
Oefenkaart Naam Thema
Brandbestrijding  
201A Risico's bij brand herkennen en inschatten 200 Brandbestrijding
202A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij brand 200 Brandbestrijding
202B Actuele ontwikkelingen bij brandbestrijding 200 Brandbestrijding
202C Verkennen met adembeschermende middelen 200 Brandbestrijding
202D Levensreddend handelen 1 200 Brandbestrijding
202E Levensreddend handelen 2 200 Brandbestrijding
202F Communiceren met behulp van C2000-randapparatuur 200 Brandbestrijding
THV    
211A Risico's herkennen en inschatten bij beperkte THV 210 Beperkte THV
212A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij THV 210 Beperkte THV
212B Actuele ontwikkelingen THV 210 Beperkte THV
OGS    
221A Risico's bij OGS herkennen en inschatten 220 Beperkte OGS
222A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS 220 Beperkte OGS
222B Actuele ontwikkelingen OGS 220 Beperkte OGS
WO  
231A Risico's bij waterongevallen herkennen en inschatten 230 Ondersteuning inzet WO
232A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij waterongevallen 230 Ondersteuning inzet WO
232B Actuele ontwikkelingen bestrijding WO 230 Ondersteuning inzet WO
Basisoefeningen (ploegoefeningen) voor manschappen en bevelvoerders  
Oefenkaart Naam Thema
501 Woningbrand bestrijding 500 Brandbestrijding
502 Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen 500 Brandbestrijding
503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen 500 Brandbestrijding
504 Brandbestrijding agrarische gebouwen 500 Brandbestrijding
505 Brandbestrijding overige gebouwen 500 Brandbestrijding
511 Technische hulpverlening bij een verkeersongeval 510 Beperkte THV
512 Technische hulpverlening bij overige incidenten 510 Beperkte THV
521 Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen 520 Beperkte OGS
522 Ongeval met gevaarlijke stoffen bij stationaire installaties 520 Beperkte OGS
531 Ondersteuning bieden bij inzet waterongeval 530 Ondersteuning inzet WO
Eindoefeningen voor manschappen, bevelvoerders en officieren van dienst  
Oefenkaart Naam Thema
700 Inzet met accent op brandbestrijding 700 Inzet met accent op BB
710 Inzet met accent op THV 710 Inzet met accent op THV
720 Inzet met accent op OGS 720 Inzet met accent op OGS
730 Inzet met accent op WO 730 Inzet met accent op bestrijding WO
Navolgende oefeningen zijn in dit overzicht niet opgenomen maar zijn steeds via de leidraad oefenen   
te raadplegen (of via de oefencoördinator op te vragen):  
  • Elementaire oefeningen voor officieren van dienst (300-serie)  
  • Specialismen - elementaire oefeningen (400-serie)  
  • Specialismen - basisoefeningen (ploegoefeningen)  (600-serie)  
  • Korpsspecifieke oefenkaarten  (900-serie)