Kerstviering met een 5 dec. tintje

Hoofdpagina

Schinnen - 22 december 2008

PV Op tied d'r Bie
Datum 22 december 2008
Melding Onverwachtsbezoek uit Spanje
Soort Meerdere mededelingen
Adres Kantine brandweer Schinnen
Ingezette voertuigen 30 ltr Amstel

Na vele kerstvieringen werd er met gemengde gevoelens afscheid genomen van de gemeente Schinnen.
Natuurlijk is het dan ook tijd om afscheid te nemen van collega's van de gemeentelijke instantie.
Als PV meende we daar toch even bij stil te moeten staan, mede door het feite dat Paul Heuvels de brandweer op
diverse manieren uit zijn positie voortreffelijk heeft ondersteund en met raad en DAAD heeft bijgestaan.
Ook werd Felix Dols, oud-bevelvoerder-vrijwilliger, even in het zonnetje gezet voor zijn bijdragen aan het korps.
En natuurlijk mocht het klapstuk Wiel Schmeits niet ontbreken.
Om dit alles toch met een feestelijk tintje te vieren heeft het bestuur Sint nog even op de koffie (1/2 OM) gevraagd.
Voor hem de eer en een mooie gelegenheid om het korps ook op deze manier te leren kennen ;-)

Een kort verslag van wat Sint allemaal aan de heren te vertellen had volgt hier :


Paul Heuvels

Neemt na ruim 9 jaar afscheid van de brandweer. Laatste jaren niet meer repressief. Paul is de laatste paar jaar actief geweest als OC / OR lid bij de gemeente Schinnen namens de brandweer.
Tevens is hij sinds de oprichting van de BOR (bijzondere ondernemingsraad brandweer zuid-limburg) actief geweest hierin.
Hoewel meestal niet zichtbaar heeft hij in deze laatste 2 rollen zeer veel betekent voor korps schinnen en zijn wij hem hier ook dankbaar voor.


Wiel Schmeits

25 jaar actieve brandweerdienst. Beter bekent als Verkes Wiel.
Sinds bijna 9 jaar is Wiel niet meer repressief actief in Schinnen vanwege gezondheid redenen. Wel is hij van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 13.00 uur werkzaam op kazerne Schinnen.
Wat doet Wiel zoal: Soep drinken, roken, bellen en gebeld worden, telegraaf lezen, broodjes halen en eten, op bezoek bij de vishoek, enz enz enz.
Soms doet hij ook wel eens de auto’s poetsen en brandkranen controleren, doet hij dit alleen of krijgt hij hulp ?????? (van mike kicken van de jeugdbrandweer)
Verder verzorgt hij de post e.d.


Felix Dols

Is al bijna 30 jaar lid van de PV. Hiervan is hij ongeveer 12-15 jaar steunend lid en niet meer actief binnen de brandweer.
Wel is hij geregeld nog te vinden op de oefenavonden waar hij na afloop hand en spandiensten verricht achter de bar.
Hier komen dan alle verhalen van vroeger terug zoals het volgende. Tijdens een binnenbrand was Felix bevelvoerder.
Opeens was Felix weg, bleek hij in de hoogwerker te zitten, hij wou een totaal overzicht hebben.
Mogelijk komt dit door zijn vroegere werk als kraanmachinist, daar kan hij ook uren over praten en weet hij alles van.
Zijn vrouw Antje is zijn steun en toeverlaat.Namens het bestuur en leden van de PV Op tied d'r Bie : MANNEN BEDANKT !

Meer foto's ...


MANNEN BEDANKT ! namens de leden van PV Op tied d'r Bie