Sinterklaas mist station Schinnen

Hoofdpagina

Spaubeek - 25 november 2007

PV "Op tied d'r bie"
Datum 25 november 2007
Melding Sinterklaas mist station SchinnenSchinnen
Soort Sinterklaas en zwarte piet
Adres Station Spaubeek
Ingezette voertuigen Sinterklaas 2747 zwarte Piet 2748

Zondagmiddag 25 november waren alle kinderen tot en met 10 jaar bij n gekomen op de kazerne van brandweer Schinnen. Het was immers weer Sinterklaas-middag en volverwachting keken de kinderen uit naar Sint en Piet. Helaas, om 15.10 uur kreeg Pascal Muijrers een verontrust telefoontje. Sint en piet waren op het verkeerde station uitgestapt namelijk eentje te ver. Ze stonden in Spaubeek samen met een een verdwaald jongetje.
Alle kinderen snelde naar de uitrukvoertuigen om zo snel mogelijk Sint en Piet op te halen. En jawel hoor, op het station in Spaubeek stond inderdaad Sint en Piet en een verdwaald jongetje.
Nadat een ieder Sint en Piet een hand gegeven had vroeg Sint of het een bezwaar was of het verdwaald jongetje mee mocht. Iedereen stemde toe en zo gingen ze op weg retour kazerne. Daar werd Sint van harte welkom geheten door de opwachtende ouders. Sint maakte wel de opmerking dat er erg veel mamma's aanwezig waren en vroeg zich af of er soms een vrouwenkorps brandweer Schinnen in de planning lag ...
Toen Sint en Piet eenmaal geinstaleerd waren op het daarvoor versierde podium ging het snel van start. Sint opperde wel dat er eerst gezongen moest worden en Peter van Lent werd naar voren gevraagd door Sint.
Samen met John Widdershoven en Emanuel Sblendorio starten zij een reeks sinterklaasliederen. Nu was het de beurt voor de kinderen en hij ging in snel tempo aan de gang. Wel vroeg de Sint om net als voorgaande jaren de pakjes allemaal tegelijk te openen op het moment dat iedereen het kado in handen had.
Er werd nog een korte demonstratie gegeven van het venomeen "jumpen" waarna afgeteld werd van 10 naar 0. Iedereen was verrast en dankte Sint en Piet voor de kado's. Tegelijkertijd nam Sint nog even het woord en vroeg of Patrick nog meer ervaring had dan alleen maar met bomen kappen en grasmatten leggen ?
Daarop barste Patrick samen met Marcel Eussen bijna in tranen uit van het lachen. Hierover zou Sint een ander keer nog wel over geinformeerd willen worden. Ook werden de 2 politie mensen naar voren gehaald en mochten Sint uitleggen waarom er zo weinig tijd thuis gespendeerd werd.
Weinig commentaar en ook hier had de Sint graag eens verdere informatie over. Na dit alles was het weer tijd dat Sint en Piet gingen vertrekken. Een ieder nam afscheid van Sint en Piet en deze werden met de 2762 weer naar een volgende bestemming gebracht. Ondertussen had Martin de frietpannen op volle capaciteit gezet en werden de frietjes met frikandellen en kroketten geserveerd. Op de foto's is duidelijk te zien dat een ieder smulde van al het lekkers.

Na een gezellige middag samen zijn dankt de pv een ieder die heeft meegewerkt aan dit alles.
Met name Pascal, Dion en Martin hebben zich weer van de beste kant laten zien.
Echter de partners van Dion en Pascal hebben zeer zeker ook een grote steen bijgedragen

Natuurlijk ook nu weer een woord van dank aan Sint EN Piet.
De kinderen hopen dan ook (samen met hun ouders) dat Piet en Sint volgend jaar
ook dan weer een bezoekje aan brandweer Schinnen zou kunnen brengen.

Namens de pv iedereen bedankt