Sinterklaas zonder Piet op kazerne brandweer Schinnen

Hoofdpagina

Schinnen - 30 november

PV "Op tied d'r bie"

Op zondag 30 november waren de kinderen van de Brandweer Schinnen weer in spanning te wachten op Sinterklaas en zijn Zwarte Piet. Tot ieders grote verbazing kwam Sint helemaal alleen naar de kazerne. Deze was in de veronderstelling dat Piet al gearriveerd was.
Maar Piet was helemaal niet op de kazerne. Piet liet wel iets van zich horen .. en wel door een portofoon van de brandweer ! Tot grote opluchting van Sint kreeg hij van Piet te horen waar deze zich bevond.
Natuurlijk schoot de brandweer Schinnen te hulp en werd Piet op Kasteel Terborgh opgehaald door een groot aantal kinderen en Sint natuurlijk.
Eenmaal aangekomen op de kazerne kon het feest van start gaan. Alle kinderen zaten te popelen van geduld. De aller kleinste hadden het er erg moeilijk mee. Gelukkig waren er voor iedereen kado's.
Dit jaar waren er ook voor Sint en Piet een aantal nieuwe gezichten te bewonderen. Een van hen, Luc , mocht met de Sint mee helpen met aftellen waarna de kinderen gezamelijk alle kado's mochten uitpakken. Allen in koor werd er terug geteld van 10 naar 0 en het scheuren van het kadopapier kon beginnen.

We kijken weer terug naar een mooi Sinterklaasfeest bij Brandweer Schinnen.

Namens de Personeels Vereniging “Op tied d’r bie”, bedanken wij Sint en Piet voor een gezellige middag.

Sint en Piet tot volgend jaar.

Meer foto's ...
Meer foto's ...
Meer foto's ...